region północno-wschodni

Ze względu na remont w budynku w którym znajduje się biuro i ze względu na wyjazdy służbowe wizytatora,
w celu umówienia spotkania z wizytatorem CEA proszę kontaktować się telefonicznie tel. 89-527-62-44
i prosić o połączenie z sekretariatem PSM I i II st. w Olsztynie.

Od 1 IX 2018 roku funkcję wizytatora CEA w regionie północno-wschodnim pełni dr hab. Andrzej Bukowski